Zabytki Sandomierza (-/- )

Zabytki w okolicy (-/- )


Brama Opatowska

Brama Opatowska

Brama Opatowska - gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV w. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W systemie gotyckich murów obronnych miasta były 4 bramy - Opatowska i nie zachowane - Zawichojska, Lubelska i Krakowska oraz dwie furty, z których zachowała się Dominikańska zwana "Igielnym Uchem", a także 21 baszt obronnych. Razem z murami miejskimi (ocalałymi m.in. przy ul.Żydowskiej) stan... (więcej)

Podziemna Trasa Turystyczna

Podziemna Trasa Turystyczna

Bogate miasta, zamożne mieszczaństwo, miało możliwość budowy wspaniałych domów mieszkalnych, kościołów, wznoszenia murów obronnych i innych budowli dla potrzeb miasta. W dawnych wiekach zamożność taką dawał rozległy handel, dobrze zorganizowane cechowe rzemiosło. Średniowieczny Sandomierz leżał na szlakach handlowych, posiadał przywilej składu. Miasto było zasobne i mimo najazdu ludów ze wschodu, pożarów i innych klęsk, zawsze się odbudowywało. Kupcy sandomierscy zajmowali się handlem, sprowadzali towary z ró... (więcej)

Ratusz

Ratusz

Ratusz. Pierwotny gotycki ratusz wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Był on budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką ośmioboczną wieżą. Część południowa ratusza pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta i zwieńczony attyką ze sterczynami. Barokową wieżę z zegarem miejskim dobudowano w wieku XVII. W pomieszczeniach parteru mieści się oddział Muzeum Okręgowego (w zbiorach m.in. słynne Szachy Sandomierskie z XII w.), w piwnicach klub "Lapidarium" Sandomie... (więcej)

Zamek Kazimierzowski

Zamek Kazimierzowski

Zamek. Na Wzgórzu Zamkowym od momentu włączenia ziemi sandomierskiej do państwa Mieszka I mieścił się ośrodek władzy administracyjnej i państwowej. Gród sandomierski był siedzibą komesa prowincji, kasztelana, wojewody i starosty sandomierskiego. Pełnił funkcję stolicy księstwa sandomierskiego przez 182 lata, a po zjednoczeniu kraju przez Władysława Łokietka do rozbiorów był rezydencją polskich władców. Zamek wzniesiony w miejscu pierwotnej warowni istniejącej od X wieku. Obiekt murowany wznoszony z fundacji królews... (więcej)

Dom Długosza

Dom Długosza

Dom Długosza - dawna mansjonaria wzniesiona w 1476 r. z fundacji Jana Długosza i przekazana księżom ze Zgromadzenia Mansjonarzy, sprawującym służbę bożą w kolegiacie. Obiekt dwuipółtraktowy z obszerną sienią, do której wprowadzają dwa późnogotyckie portale. Od południa, nad wejściem tablica fundacyjna z herbem "Wieniawa" Jana Długosza. W XVI w. budynek zwieńczono attyką. W latach 1934-1936 został on wyremontowany i regotycyzowany. Od 1937 r. mieści zbiory Muzeum Diecezjalnego. Autorem ekspozycji muzealnej był Karol ... (więcej)

Katedra

Katedra

Katedra p.w. Narodzenia Marii Panny i bł. Wincentego Kadłubka. - wzniesiona w miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty wybudowanej z ciosów piaskowca, wzmiankowanej od 1148 r., fundowanej przez Kazimierza Sprawiedliwego w 1191 r. Przy niej funkcję prepozyta pełnił kronikarz i późniejszy biskup krakowski Wincenty Kadłubek z rodu Łabędzi. Uczony ten jest uznawany za patrona miasta. Kolegiata została zniszczona przez Tatarów w 1260 r., odbudowana w stylu gotyckim, a następnie zniszczona przez Litwinów w 1349 r. W 1360 r... (więcej)

Dzwonnica

Dzwonnica

Dzwonnica zostala wybudowana w XVIII wieku. Barokowa dzwonnica posiada bardzo okazaly kamienny portal dzieki ktoremu dzwonnica jeszca bardziej zyskuje na swoim i tak okazalym i pieknym wygladzie. warto wiedziec jeszcze ze zawsze o godzinie 21 dzwon uderza 9 razy ku pamieci i czci poleglych w bitwie pod Warna.

{morfeo 11}

Kościół Św. Jakuba

Kościół Św. Jakuba

Kościół Św. Jakuba wraz z klasztorem dominikańskim jest jednym z najstarszych kościołów ceglanych na terenie Polski i najstarszą fundacją dominikańską w kraju. Wzniesiony z fundacji Iwona Odrowąża w latach 1226-1250 dla drugiego po krakowskim konwentu dominikanów w Polsce. Kościół wzniesiono jako trójnawową bazylikę z wydłużonym trójprzęsłowym prezbiterium, utrzymany w stylu romańskim, zarówno w ascetycznym wnętrzu, jak i z zewnątrz.. Do kościoła przylegają zachowane w części skrzydła klasztoru, dzwonnica ... (więcej)

Kościół Św. Pawła

Kościół Św. Pawła

Kościół św. Pawła - parafia Św. Pawła założona została w 1226 r. przez Biskupa Krakowskiego Iwona Odrowąża. Powstał dla celów parafialnych w osadzie wczesnomiejskiej po zajęciu przez dominikanów dotychczasowej parafii św. Jakuba. Obecny kościół w miejscu pierwotnego, drewnianego wzniesiono w XV w., w zrębie gotycki, został znacznie powiększony w XVII w., zwraca uwagę wyposażeniem, pochodzącym z lat ok. połowy XVII w. i sztukateriami na sklepieniach oraz złoceniami. W XVIII w. do świątyni dobudowano od ... (więcej)

Kościół św. Michała i Biblioteka Diecezjalna

Kościół św. Michała i Biblioteka Diecezjalna

Pobenedyktyński kompleks klasztorny z kościołem św. Michała, obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Żeromskiego 6. Zajmuje znaczą powierzchnię Wzgórza Zawichojskiego. Konwent zakonny benedyktynek został sprowadzony w 1613 r. przez Elżbietę Sieniawską, a szereg budynków w stylu barokowym zostało wzniesionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat XVII wieku. Kościół jest jednonawowy nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry. W wyposażeniu zwracają uwagę: ambon... (więcej)

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>
Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds

Strona w celu poprawnego działania korzysta z plików cookies. Więcej o plikach cookies, przechowywaniu, zarządzaniu i usuwaniu w Twojej przeglądarce, dowiesz się w naszej polityce prywatności.

Aby komunikat nie wyświetlał się więcej zaakceptuj pliki cookies tej strony.

Dyrektywa Unii Europejskiej