Wypełnij poniższe pola informacjami osoby lub instytucji zamawiającej przewodnika.
Administratorem danych zebranych poprzez formularz jest PTTK Oddział Sandomierz z siedzibą przy ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz. Powyższe dane osobowe zbierane są przez PTTK Sandomierz wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby realizacji zamówienia i zapytania lub, jeżeli odrębnie wyrażono na to zgodę, w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez PTTK Sandomierz. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej w odniesieniu do złożenia zamówienia i zapytania nie jest możliwa na nie odpowiedź bez ich podania.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PTTK Sandomierz w celu zamówienia przewodnika oraz w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez PTTK Sandomierz . Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez PTTK Sandomierz. Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.