Stragan010Spędź przyjemnie czas u kupca Siemki i jego wesołej żony Sławki
Zaznasz u nich gościny i różnych uciech. Będzie gitara i śpiew
Sprawdzisz swoją zręczność i siły w różnych konkurencjach i zabawach średniowiecznych

ŚWIETNA ZABAWA INTEGRACYJNA - OFERTA NA ZAMÓWIENIE

Szczegółowy program zabawy:

- wesoła gościna u kupca Siemki - śpiewanie i bajanie

- zabawy siłowe i umysłowe, a dla pań "co kryje kupiecki wór"

- sztuka posługiwania się kulawką

- pamiątkowa moneta" talarek"

- nagrody i podarki ze straganu wesołej SławkiStragan007

! Oferta wyłącznie na zamówienie ! - tel. 15 832 23 05

Koszt 45 zł od osoby w grupie  40 osób
Koszt 50 zł od osoby w grupie  30 osób
Koszt 55 zł od osoby w grupie  20 osób