Stragan010Spędź przyjemnie czas u kupca Siemki i jego wesołej żony Sławki
Zaznasz u nich gościny i różnych uciech. Będzie gitara i śpiew
Sprawdzisz swoją zręczność i siły w różnych konkurencjach i zabawach średniowiecznych

ŚWIETNA ZABAWA INTEGRACYJNA - OFERTA NA ZAMÓWIENIE

Szczegółowy program zabawy:

- wesoła gościna u kupca Siemki - śpiewanie i bajanie

 

- zabawy siłowe i umysłowe, a dla pań "co kryje kupiecki wór"

- sztuka posługiwania się kulawką

- zabawy m.in. wybijanie "talarków"

- nagrody i podarki ze straganu wesołej Sławki

- szukanie skarbu w komorach kupieckich z dzielną HalinąStragan007

! Oferta wyłącznie na zamówienie ! - tel. 15 832 23 05

Koszt 37 zł od osoby w grupie od 31 do 45 osób
Koszt 42 zł od osoby w grupie od 21 do 30 osób
Koszt 48 zł od osoby w grupie od 10 do 20 osób