Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju. E. Daniszewska

 

Lista zmarłych dzimages ziałaczy, pracowników i przewodników PTK-PTTK, których z zadumą wspominamy.