W zeszycie nr 1 znajdziemy artykuły:
Kol. Zofia Kołodziejska - Kobiety w dziejach Sandomierza, cz 1.
-Judyta; Adelajda, Helena, Grzymisława, Salomea, Kinga, Gryfina, Halina Krępianka, Jolenta / Helena /, Jadwiga, Adelajda , Jadwiga Andegaweńska, Zofia Drucka, Barbara-cesarzowa
Kol. Tomisław Giergiel - Średniowieczne rycerstwo w krajobrazie Sandomierza
Kol. Marek Juszczyk - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu Zeszyt nr 2 w całości poświęcony wspomnieniu śp. Ks. Bpa Mariana Zimałka.

 W zeszycie nr 3 znajdziemy artykuły:
Kol. Andrzej Cebula - Materiał szkoleniowy- Historia zmagań wojennych 1809 roku w Sandomierzu. Bitwa pod Wrzawami.

Kol. Jolanta Leszczyńska - Materiał szkoleniowy - Kościół pw. św. Józefa i zespół poreformacki.

 W zeszycie nr 4 znajdziemy artykuły:
Kol. Marek Juszczyk - Trześń
Dr Marek Florek - Zagadki grodów zawichojskich
Kol. Marek Juszczyk - Przewodniku czy wiesz? Czy pamiętasz?
- 10 zasad dobrego mówcy
- 10 zasad dobrego słowa w przekazie przewodnickim
- jak jesteśmy postrzegani przez uczestników imprezy
- strefa kontaktu
- 10 cech przewodnika
- odpowiedzialność prawna przewodników.

Kol. Marek Juszczyk - Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej
Archiwalne zdjęcia naszych koleżanek i kolegów.

 W zeszycie nr 5 znajdziemy artykuły:
Kol. Krzysztof Staniek - Sanktuaria Maryjne diecezji Sandomierskiej
- Sulisławice - Pani Ziemi Sandomierskiej,
- Ożarów - Różańcowa Królowa Rodzin,
- Tarnobrzeg - Różańcowa Matka Boża Dzikowska,
- Radomyśl - Matka Boża Bolesna,
- Janów Lubelski - Łaskawa Różańcowa Matka Boża Janowska.
Kol. Andrzej Cebula - Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Metodyka oprowadzania wycieczek
Kol. Marekk Juszczy - Uwagi na temat dostępności Sandomierza dla osób niepełnosprawnych
Kol. Marian Więcław - Zawisza Czarny z Garbowa - człowiek legenda
Kol. Marek Juszczyk - W 100 lecie zorganizowanego krajoznawstwa w Sandomierzu
Kol. Marek Juszczyk - Lista działaczy, pracowników i przewodników PTK-PTTK pochowanych na cmentarzach w Sandomierzu i okolicy
Kol. Janusz Pawłowski - Medale i odznaki
Kol. Jakub Wrześniak - Cichy kącik piosenki turystycznej
Kol. Marek Juszczyk - Minął Roczek! - Pośpiewanki turystyczne.

 W zeszycie nr 6 znajdziemy artykuły:

- Tomisław Giergiel - Średniowieczny fryz heraldyczny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Podstawowe informacje dla przewodników turystycznych.
- Krzysztof Staniek - Sandomierski szlak pielgrzymkowy
- Marek Łygas - Aniołowie i putta
- Marek Juszczyk - "caput Terrae sandomiriensis"- głowa ziemi sandomierskiej. Monumentalne budowle Zawichostu.
- Halina Stec-Kwaśniewicz - Gombrowiczowie w Jakubowicach.
- Marek Juszczyk - Dworek Skorupskich.
- Halina Stec-Kwaśniewicz - Śmiłów - przeszłość i współczesność. Na marginesie wycieczki szkoleniowej.
- Sylwia Mironiuk - "Blachowanie" czyli otrzęsiny przewodnickie 2011.
- Odeszli od nas...
- Z kroniki Koła

 W zeszycie nr 7 znajdziemy artykuły:

-Agnieszka Krzesimowska -Sandomierskie Soplicowo, dwór, gospodarze, goście
-Krzysztof Staniek - Efez czy Jerozolima? Tradycje dotyczące ostatnich dni ziemskiego życia Najświętszej Maryi Panny
-Elżbieta Juszczyk - Kamienica-dwór w Ublinku k/Włostowa zwana zborem ariańskim
-Sylwia Mironiuk- Otrzęsiny przewodnickie 2013
Z Kroniki Koła
Odeszli od nas

Zeszyty przewodnickie można zakupić w PTTK, ul.Rynek 12 w Sandomierzu.