Pierwotny gotycki ratusz wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Był on budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką ośmioboczną wieżą. Część południowa ratusza pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta i zwieńczony attyką ze sterczynami. Barokową wieżę z zegarem miejskim dobudowano w wieku XVII. W pomieszczeniach parteru mieści się oddział Muzeum Okręgowego (w zbiorach m.in. słynne Szachy Sandomierskie z XII w.), w piwnicach klub "Lapidarium" Sandomierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, a na piętrze pomieszczenia reprezentacyjne

Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Od wschodu przed Ratuszem stoi figura Matki Bożej z 1776 r. Charakterystyczna sylwetka Ratusza jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Sandomierza.