Zarząd Oddziału

Prezes Z. O.: - Marek Juszczyk

Wiceprezes: - Marzena Kaczor

Sekretarz: - Marzena Martyńska

Skarbnik: - Jadwiga Wianecka

Członek Z.O.: - Małgorzata Mańka

- Iwo Patryn

 - Alicja Śnieżyńska -Rożek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Prezes O.K.R.: - Andrzej Krzesimowski

Wiceprezes: - Dorota Królikowska

Członek O.K.R.: - Krzysztof Krzystanek

- Agnieszka Kornacka

- Joanna Jakóbczyk

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Prezes O.S.K.: - Piotr Dziura

Wiceprezes: - Joanna Sieroń

Członek O.S.K.: - Piotr Kustra

- Andrzej Sochacki

- Andrzej Lewicki