Zarząd Oddziału

Prezes Z. O.: - Marzena Kaczor

Wiceprezes: - Patryn Iwo

Sekretarz: - Marzena Martyńska

Skarbnik: - Kulita Elzbieta

Członek Z.O.: - Marek Juszczyk

- Zbigniew Wianecki

 - Alicja Śnieżyńska -Rożek