Sandomierski Oddział PTTK prawie 100 lat służy przyjeżdżającym do Sandomierza turystom i jest miejscem, gdzie miłośnicy krajoznawstwa mogą realizować swoje pasje. Działalność statutowa Oddziału obejmuje m.in. współpracę ze szkołami poprzez szkolne koła PTTK, których członkowie biorą udział w imprezach turystyki kwalifikowanej Wypracowaliśmy takie formy, które cieszą się popularnością wśród odbiorców i jednocześnie służą pogłębianiu wiedzy krajoznawczej.

W ramach popularyzacji turystyki kwalifikowanej organizujemy rajdy piesze o różnym stopniu trudności, adresowane do różnych grup wiekowych. Nasze koła w Staszowie, w Stalowej Woli czy Grodzkie w Sandomierzu podejmują różnorodne formy aktywności turystycznej i krajoznawczej.

Imprezą, która cieszy się niesłabnącym powodzeniem jest Konkurs Wiedzy o woj. Świętokrzyskim dla szkół podstawowych i gimnazjów. Opracowany jest w formie testu, zakresem obejmuje kulturę, historię i geografię regionu. Uczestnicy konkursu wykazują się rozległa wiedzą i z każdym rokiem coraz wyższy jest poziom konkursu.

Jako jedyny Oddział PTTK w kraju prowadzimy edukację krajoznawczą w przedszkolach, co owocuje konkursem "Mam 7 lat i znam 100 letnie dzieje Sandomierza", w którym biorą udział grupy ze wszystkich przedszkoli w mieście. (ok. 200 dzieci). Jest też organizowany Rajd Przedszkolaka - 7 milowe buty, który jest zakończeniem dwuletniego cyklu wycieczek dzieci przedszkolnych. Inną formą działalności Oddziału, popularyzującą dziedzictwo kulturowe sandomierszczyzny i propagującą turystykę pieszą i rowerową jest cykl tematycznych wycieczek po Sandomierzu i regionie Cudze chwalicie, swego nie znacie. Tematy wycieczek opracowane są przez przewodników - krajoznawców i obejmują szeroko pojęty zakres walorów przyrodniczo -kulturowych. Inicjatywą prezesa Oddziału M. Juszczyka jest także zaprojektowanie i częściowe wyznakowanie w terenie sieci szlaków rowerowych, które od lat służą turystom. Wielu z nich zwiedza nasz region posługując się zakupionymi u nas mapami i przewodnikami, wydaliśmy pierwszy przewodnik po Górach Pieprzowych , którego autorem jest W. Ciamaga, członek Koła Przewodników a także plany miasta i okolicy.